Vergoedingen

Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, verschilt per verzekeraar.
Controleer zelf uw polisvoorwaarden.

Wij doen dat ook (via Vecozo); echter: bent u gedurende het lopend kalenderjaar al bij een andere fysiotherapiepraktijk in behandeling (geweest), dan is dit door onze administratie niet te controleren.

U bent ten alle tijde eindverantwoordelijk voor het beheer van uw zittingen fysiotherapie conform uw ziektekostenverzekering. Mochten uw gegevens betreffende uw zorgverzekering gedurende de behandelepisode veranderen, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.

Fysiotherapie binnen de wettelijke verplichte basisverzekering
Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Volwassenen
Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

Mocht u vragen hebben over uw verzekering, zijn er zaken onduidelijk, dan kunt u contact opnemen met onze praktijk.
Wij helpen u graag.

Klik hier voor meer informatie over zorgverzekeringen.