Praktijk informatie

Verwijzing en aanmelding

Met een verwijzing door huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist kunt u zich aanmelden voor logopedie. Na gericht onderzoek kan een persoonlijk advies worden gegeven en indien nodig vindt logopedische behandeling plaats. U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier op deze site, maar u kunt ook telefonisch contact opnemen. Na de aanmelding vindt een intake gesprek plaat en worden relevante onderzoeken gedaan door de logopedist. Na het stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan wordt dit met de cliënt besproken en zal de behandeling worden opgestart. Voor een effectieve behandeling is de medewerking van de cliënt en/of ouders/omgeving van de cliënt van belang.

Het eerste gesprek

Bij het eerste gesprek zijn een aantal dingen noodzakelijk:

  • Pasje ziektekosten verzekering
  • Verwijzing huisarts of specialist
  • Legitimatie (paspoort of bijschrijving paspoort, ID kaart of rijbewijs)

Er wordt met u besproken wat de klacht is of de reden van verwijzing. Daarna volgt een anamnesegesprek. Vervolgens worden de eerste bevindingen besproken en komt er een voorstel voor een behandelplan of nader onderzoek/test.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht of aandoening. Het is belangrijk dat u duidelijk maakt wat de klacht precies is. Mede op basis van uw informatie wordt een diagnose gesteld. Deze leidt tot een behandelplan.

Er wordt eveneens informatie gegeven. Op basis van deze informatie en de adviezen beslist u, de cliënt of ouder/verzorger, om over te gaan tot de behandeling. Vaak wordt dan gevraagd thuis ook oefeningen te doen. Deze oefeningen horen bij de therapie.
Indien noodzakelijk wordt er contact onderhouden met school, (para)medici, audiologische centra, onderwijsbegeleidingsdiensten etc. Er wordt dan multi-disciplinair overleg gehouden.
Dit kan telefonisch, via de mail of face-to-face.

U kunt afspreken op een bepaald moment in de behandeling de voortgang te bespreken.

Na de behandeling wordt een schriftelijk eindverslag gemaakt, u kunt om een afschrift vragen. Dit verslag is bedoeld voor uw verwijzer (huisarts, tandarts of specialist).

U kunt afspreken of u na verloop van tijd weer contact wilt hebben voor een follow-up afspraak.