Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapeut: Susan Groeneveld – Verheijen

 • Babymassage
 • Hoofdmeting
  Plagiocephalometrie (meting afplatting hoofdje bij baby’s)
 • Handschriftverbetering
 • Kinder Yoga
 • Seito Ritmiek
 • Gebarentaal (in opleiding)

 

 

 

Fysiotherapie

 • Dry Needling
 • Medical Taping Concept
 

Als een kind voor het eerst gezien wordt, wordt er gekeken of er indicatie is voor fysiotherapie. Dit gebeurt vaak door middel van motorisch onderzoek. In principe is kinderfysiotherapie vrij toegankelijk, maar er zijn bepaalde aandoeningen waar een verwijzing voor nodig is, zoals bijvoorbeeld rugklachten.

Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld, dat altijd in overleg met de ouder(s) / verzorgers plaatsvindt.

Kinderen die voor kinderfysiotherapie in aanmerking komen zijn:

 • baby’s (bijvoorbeeld voorkeurshouding, erbse parese, te hoge of te lage spierspanning)
 • kinderen (0-16) met motorische onhandigheid of een vertraagde motorische ontwikkeling, zowel fijne motoriek (b.v.schrijven, aan- uitkleden, veters strikken) als grove motoriek (loopstoornissen, springen, hinkelen, huppelen, op één been staan)
 • kinderen met specifieke aandoeningen zoals ademhalingsproblemen, neurologische of orthopedische aandoeningen.

Kinderen van 0-2 jaar worden aan huis behandeld in hun eigen vertrouwde omgeving en met hun eigen oefen/spelmateriaal.